scienceparkgotland.se
Start–up intro | Kulturarvsinkubatorn - Science Park Gotland
Start–up för briljanta kulturarvsidéer Tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetar vi på Science Park Gotland med affärsutveckling för den nya Kulturarvsinkubatorn (KAI). Datum: 14–15 februari Plats: Riksantikvarieämbetet i Visby Anmälan: Endast inbjudan Kontakt: Kulturarvsinkubatorn webbplats (länk)