sbo.vn
[Video] Quá trình cắt CNC trên tấm mica alu hàng loạt tốc độ cao
Video quay lại quá trình cắt hàng loạt tấm mica alu chồng lên nhau bằng máy CNC công suất lớn với đường cắt cực mịn đạt tốc độ cao