sbo.vn
Phương pháp lắp đặt ,vận chuyển và bảo quản tấm lợp lấy sáng rỗng ruột
Khi vận chuyển phải đặt tấm nằm ngang trên bề mặt phẳng và phương tiện vận chuyển phải có kích thước bằng hoặc lớn hơn tấm. Mặt khác