satthepsdt.com
Thép ống đúc phi 90, Báo giá ống thép phi 90 hôm nay
Thép ống đúc phi 90 là thép ống có đường kính kích thước danh nghĩa DN 80mm, đường kính ngoài OD 88.9mm. Trong lượng ống thép d90 được tính trong bảng sau