satthepsdt.com
Thép ống đúc phi 60, Báo giá ống thép D60 hôm nay mới nhất
Thép ống đúc phi 60 là thép ống có đường kính kích thước danh nghĩa DN 50mm, đường kính ngoài OD 60.3mm. Báo giá ống thép D60 hôm nay mới nhất