satthepsdt.com
ASTM là gì? Chi tiết Tiêu chuẩn ASTM tiếng Việt
ASTM là tên viết tắt của Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ (American Society for Testing and Materials). ASTM là một trong các tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất trên thế giới.