sansin.com.vn
Máy In Lụa Dạng PhẳngJB-780III/1020III - SanSin
Mô hình JB-780Ⅲ JB-1020Ⅲ Ghi chú Tổng thể 1800x1730x2350mm 13500x1900x2500mm ※ 1 (LxWxH) Vùng ngâm8000mm Vùng ngâm8000mm Kẹp giấy 550x780mm 750x1000mm Tốc độ vượt qua (Tờ / phút) 40/40 张 / function Chức năng tự Nhiệt độ 50oC 50oC Quyền lực 31Kw 约 31Kw Số lượng kẹp giấy 1346 953 链 25,40 Trọng lượng 约 6,5T 6,0T