sangtoori.com
10 مزیت اصلی گابیون یا تورسنگی
انعطاف پذیری یکی از دلایل اصلی استفاده از دیوارهای گابیون این است که آنها بسیار انعطاف پذیر و بادوام هستند. تحت فشار زیاد ، سبد تورسنگی تغییر شکل خواهد داد، فشرده می