sangtoori.com
مقاوم سازی به کمک سازه های گابیونی
سنگ توری هنری تثبیت شده که هزاران سال قدمت دارد ، كاربرد سازه هاي گابيون يكي از پايدار ترين روشهای ساخت و ساز در عمل تا به امروز. انعطاف پذیری طراحی های گابیون باعث می