sangovinhan.com
Sàn gỗ Hương Amazon - Sàn gỗ Vĩnh An
Sàn gỗ Hương Amazon được sản xuất từ những cây gỗ hương thân lớn với tuổi đời hàng trăm năm tại rừng Amazon - Nam Mỹ. Sàn gỗ Hương Amazon được sản xuất tại Nhà máy Ván sàn gỗ tự nhiên Vĩnh An với quy trình chất lượng và dây chuyền công nghệ Nhật Bản, sử dụng sơn phủ 8 lớp - Klumpp CHLB Đức.