sangovinhan.com
Sàn gỗ kỹ thuật Gỗ Óc chó - Sàn gỗ Vĩnh An
Sàn gỗ kỹ thuật gỗ Óc chó cốt Plywood là loại sàn kỹ thuật được sản xuất bằng phương pháp liên kết các lớp gỗ được lạng mỏng ra theo chiều so le nhau (lớp cốt Plywood), phía trên cùng dán 1 lớp gỗ Óc chó tự nhiên dày 2mm.