saigonweb.net
Thêm trình soạn thảo văn bản cho wordpress | Sài Gòn Web
Trong bài này Sài Gòn Web sẽ giới thiệu tới các bạn một Plugin miễn phí có thể thêm các nút tùy chỉnh như thay đổi font chữ, kích thước chữ, canh đều văn bản...