rozhinjewelry.com
الماس کوه نور
این الماس در گذشته ۱۸۶/۰۶ قیراط معادل ۳۷/۲۱ گرم وزن داشت که در تراش جدیدی که در سال ۱۸۵۴ بر روی آن خورد وزنش ۱۰۵/۶۰ قیراط معادل ۲۱/۶۱ گرم شده است. الماس کوه نور زوج الماس
روژین