romaktajhiz.com
یخچال ویترینی - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رستوران
یخچال های ویترینی اینگونه یخچال ها همانند یخچال های شیشه خم بیشتر مصرف تزیینی دارند و در قنادی ها و بستی فروشی ها کاربرد بیشتری دارد