romaktajhiz.com
کباب ترکی ایستاده - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و تجهیزات رستوران روماک تجهیز
دستگاه کباب ترکی ایستاده با قیمت پایین توسط روماک ماشین عرضه می شود و این محصول تولید همین شرکت است. در ادامه توضیحات به همراه تصویر آورده شده است