romaktajhiz.com
دستگاه اسنک ساز - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و تجهیزات رستوران روماک تجهیز
دستگاه اسنک ساز تولید خود شرکت روماک ماشین است و قیمت آن بسیار مناسب است و در فست فود، رستوران و سایر تهیه غذاها استفاده می شود.