romaktajhiz.com
تاپینگ پیتزا و ساندویچ - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و تجهیزات رستوران روماک تجهیز
تاپینگ پیتزا و ساندویچ با قیمت پایین توسط روماک ماشین عرضه می شود. در ادامه توضیحات به همراه تصویر آورده و مشخصات شده است.