romaktajhiz.com
اجاق گاز ایستاده، رومیزی و فر دار 2و4 شعله - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رستوران
جاق گاز یکی از لوازم پرکاربرد و الزامی در تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رستوران ها و کترینگ ها اجاق گاز صنعتی مدلهای رومیزی، ایستاده، فردار و با 2 یا 4 شعله و بیشتر