rojino.com
بادی اسکراب و مزیت های آن
به طور ساده بادی اسکراب یک محصول مراقبت از پوست است که عملکرد اصلی آن از بین بردن سلول های مرده پوست و پینه های سخت از طریق لایه برداری، تمیز کردن پوست و افزایش گردش خ