rojino.com
هفت تکنیک کاربردی برای خشک ‌کردن موهای فر
موهای فر و مجعد به نسبت دیگر انواع مو به دقت بیشتری در‌شستشو و‌خشک کردن نیاز‌دارد. موهای فر اگر به درستی شسته و‌خشک نشوند زبر،خشک و وز می‌شوند. در این مقاله به متد م