rojino.com
نکات مهم در مورد انتخاب و مصرف لاک ناخن
سمی بودن لاک موضوعی به اثبات رسیده است. لاک‌ها حاوی ترکیباتی هستند که به THE BIG3 معروف است و می‌تواند عامل مشکلات مغزی یا حتی سرطان باشد. لاک حاوی ۳نوع ترکیب مضر است: