rojino.com
موادغذایی ممنوعه برای خانم‌های باردار
خانم‌های باردار دور این دسته از موادغذایی را خط بکشید ‎ زمانیکه خانمی از بارداری خود مطلع می‌شود حتما این سوال برایش پیش می‌آید که از چه نوع مواد غذایی باید