resshell.com
Chai thuá»· tinh màu nâu, dung tích: 60 - 75 - 100 - 120 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500ml - ResShell