resethoptuikhihanoi.com
Vài hình ảnh reset hộp túi khí xe Gm Opel Corsa
Xe Gm Opel Corsa này dùng hộp túi khí có part number 24439954. Khi xe gặp tai nạn, hộp túi khí sẽ bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng, và làm sáng đèn báo SRS trên bảng táp lô. Sau đây là vài hình ảnh về các thao tá