resethoptuikhihanoi.com
Vài hình ảnh reset hộp túi khí xe BMW 323i 1999
Xe BMW 323i sử dụng hộp túi khí có mã phụ tùng 65778372521. Sau khi xe tai nạn, hộp túi khí sẽ ở trạng thái vô hiệu hóa, không thể sử dụng, và làm sáng đèn báo SRS trên bảng táp lô. Sau đây là vài hình ảnh về các