rekrutacja.asp.waw.pl
Placówki medyczne
Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania “Uczniowie 2019” wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 12 kwietnia 2019 roku) Pobierz pełny wykaz placówek: