reachsverige.se
Utan Pannkakskyrkans Jesuslika lärjungaträning av en ung människa, hade vi som församling inte varit där vi är idag!
Vad Pannkakskyrkan betytt ur ett församlingsperspektiv. För drygt 10 år sedan gjorde vår församling en genomgripande om- och nystart. Ett par år in på den resan började en av församlingens tonåringar att engagera sig i ett utåtriktat arbete i centrum och i stadsparken som kallades Pann