reachsverige.se
Jag frågar om hon vill ta emot Jesus, och det ville hon!
Pannkakskyrkan var en underbar tid i mitt liv som har betytt mycket. Jag minns under en Pannkakstour att vi brukade sjunga en sång som gick så här: “Detta är min längtan, dej dej dej dej dej Jesus.” Vilket för mig kännetecknade vad Pannkakskyrkan handlade om, Jesus. Jag vill dela hur jag