rasschaertadvocaten.be
Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 9 oktober 2019
Te grote grondinname bij onteigening, NjW 2019, nr. 408 - 9 oktober 2019 Ten voordele van de vordering tot herziening van de voorlopige vergoedingen kan, krachtens artikel 16 lid 2 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten alge