rasschaertadvocaten.be
Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 29 mei 2019
Onteigening als staatssteun (en het belang van het ogenblik van eigendomsoverdracht voor de onteigeningsvergoeding), NjW 2019, nr. 403 - 29 mei 2019 Zelfs al was de onteigening gesteund op artikel 30 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie om de onteigende goederen door t