rasschaertadvocaten.be
Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 26 juni 2019
Geschiktheidswaarde bij onteigening, NjW 2019, nr. 405 - 26 juni 2019 Het is opmerkelijk om vast te stellen dat het Hof in dit arrest eenzelfde bedrag van 5000,- euro toekent als vergoeding voor geschiktheidswaarde, als in zijn arrest van 29 januari 2019, 2016/AR/903, NjW 2019, afl. 403, 442. Beide