rasschaertadvocaten.be
Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 11 september 2019
Verhouding privaat belang en publiek belang in het kader van onteigeningen, NjW 2019, nr. 406 - 11 september 2019 Het Hof bevestigt in casu de huidige rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de machtsafwending en de verhouding van het privaat belang ten opzichte van het publiek belang in het ka