rasschaertadvocaten.be
Organisatie en financiering centrummanagement
Het centrum en het bijbehorend kernwinkelgebied zijn vaak het uithangbord van steden en gemeenten. Toch komen deze centra de laatste jaren steeds vaker onder druk te staan door de negatieve impact van de groeiende leegstand, de uitdagingen omtrent mobiliteit, de kwaliteit van het openbaar domein en