quynhquyenbeauty.vn
Vaseline có giúp mọc lông mày nhanh không?
Với câu hỏi này, câu trả lời đơn giản là: KHÔNG! Mặc dù vaseline có thể làm rất nhiều thứ, nhưng giúp kích thích mọc lông mày không phải là một trong số đó. Tôi vẫn có thể sử dụng vaseline trên lông mày của mình chứ? Bạn có thể