quatangvietbook.com
Dịch nghĩa câu nói của Shark Hưng và Shark Việt chuẩn nhất quả đất
Ông Nguyễn Trung Vũ - Tổng giảm đốc CenGroup đã lên tiếng, dịch nghĩa 2 câu nói của Shark Việt & Shark Hưng chuẩn đét luôn.