quatangtraicay.com
Táo rockit - Quà tặng trái cây %Trái táo vỏ mỏng, dòn ngọt
Táo rockit là loại táo đặc biệt đựng trong những ống nhựa đảm bảo vệ sinh. Táo dòn ngọt trái có kích thước vừa phải rất phù hợp để ăn tráng miệng