quatangdocdao24h.com
Tượng ông phúc lộc thọ pewter mạ vàng 24k
Danh tiếng, Tiền tài và Trường thọ là ba yếu tố tốt đẹp nhất của vận may mà con người luôn tin tưởng có được nhờ Phúc, Lộc, Thọ. Đó chính là Ông Tam Đa, tên gọi khác của ba vị thần đại diện cho ba yếu tố trên. Tại sao người ta thường trưng [xem thêm...]