purecoaching.vn
Coaching: Nguyên Lý Hình Thành Khoa Học Khai Vấn | Pure Coaching
Khai vấn lấy cảm hứng từ nhiều khía cạnh, bao gồm tâm lý học tích cực, tham vấn, xã hội học, lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP), chánh niệm và kể cả Thiền tông Phật giáo. Hiện nay mỗi ngày đều có hàng ngàn người xuất hiện mới với chức danh là Coach (Chuyên gia Khai vấn) tuy nhiên chỉ có một số ít được đào tạo bài bản và có chứng chỉ từ các học viện đào tạo được cấp chứng chỉ.