purecoaching.vn
Coaching định Hướng Nghề Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông | Pure Coaching
Coaching định hướng nghề nghiệp (career coaching) cho học sinh trung học phổ thông giúp các em chọn được trường mình thích, ngành muốn học và sự nghiệp muốn theo đuổi một cách phù hợp nhất.