psafinancials.nl
Samenwerken, hoe wordt u er beter van?
Samenwerken Samenwerken met uw partner in maatschapsverband in een praktijk, levert dit fiscaal voordeel op. Wat is nu de laatste stand van zaken? Als echtgenoten of partners in maatschapsverband een praktijk ‘doen’, dan zijn ze beiden ondernemer en hebben ze in beginsel ook recht op onderne