przyjacielemnw.pl
WERNISAŻ WYSTAWY "FANGOR POZA PŁASZCZYZNĄ WIZUALNĄ"
Prace Wojciecha Fangora wychodzą poza płaszczyznę płótna. Są celowo nieoprawione, aby zgodnie z twórczym zamysłem artysty znalazły się w aktywnej relacji z przestrzenią. W ten sposób tworzył je i prezentował sam autor i podobnie pokazane są na wystawie "Fangor. Poza płaszczyzną