przyjacielemnw.pl
Oprowadzanie po wystawie "Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX i XXI wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie"
Zapraszamy na kolejne oprowadzanie dla członków Stowarzyszenia. Tym razem zobaczymy wystawę "Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX i XXI wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie". Odbędzie się ono 14 września 2019 roku o godzinie 13.00 w Gmachu Głównym MNW. Zapi