przyjacielemnw.pl
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele MNW - 5.10.2019 roku o 11.00
Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele MNW zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. Będzie ono dotyczyło zmian w statucie Stowarzyszenia, które są konieczne do otrzymania przez nas statusu Organizacji Pożytku P