promotivni-materijal.rs
USB flash memorije - Idealan promotivni materijal
USB flash memorije predstavljaju elektronski računarski medijum za skladištenje podataka. Bazirana je na fleš memoriji NAND tipa sa USB priključkom preko koga komunicira sa računarom ili nekim drugim uređajem.U modernom poslovanju, USB flash memorije nisu samo prenosne baze podataka, već