promotivni-materijal.rs
Tri razloga zašto su kuhinjski setovi dobar promotivni materijal
Kuhinjski setovi su poslednjih godina sve popularniji promotivni materijal.Osnivanje firme nosi izvesni rizik. Što dokazuju i brojne kompanije koje su, i pored dobre ideje, propale već u drugoj godini poslovanja.Stručnjaci njihov neuspeh objašnjavaju nepostojanjem promocije, tj. nedovolj