profibaucentar.hr
Polaganje opločnika - uputa za hobby majstore - Profi baucentar
Polaganje opločnika započnemo u kutu, pravokutno na glavnu uložnu liniju. Ako je to moguće počnemo na najnižem dijelu dvorišta ili parkirališta.