profesionalne-vahy.sk
Analytické váhy PX85M - Profesionálne váhy
Vynikajúce analytické váhy vážiace na 5 desatinných miest s vysokou spolahlivosÅ¥ou.