prodart.pl
Komponenty elastyczne w Creo Parametric
Artykuł opisujący, jak za pomocą komponentów elastycznych rozwiązać w Creo Parametric problem wstawienia tego samego komponentu z dopasowaniem do istniejącej geometrii.