pro-fitconsult.com
Бизнес планиране и бюджетиране
Извършва се на базата на професионална оценка на финансовите потоци в компанията.