pro-fitconsult.com
Дигитализацията в България
Данните са от проведено през 2016 г. изследване националния статистически институт (НСИ). 63,5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си. През